Stiager 6, 3500 Værløse

   Forside

Der er mulighed for at få sin private kø opbevaret i et af klubbens skabe mod betaling af et depositum på 300 kr.

    Priser, kontakt og privatlivspolitik

Priser, kontakt og privatlivspolitik

Nye medlemmer tilbydes den første måned gratis, således at de har mulighed for at vurdere klubben og billardsporten.


Medlemskontingent 800 kr. årligt.

For 14-17 årige 400 kr. årligt.


Man kan låne en kø af klubben, men de fleste foretrækker efter nogen tid at investere i sin egen kø og taske hertil.

Værløse Billard Klub’s privatlivspolitik


Værløse Billard Klub’s (VBK) behandling af personoplysninger


VBK indsamler og opbevarer kun personoplysninger, der er indeholdt i kategorien ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER iht. Persondataforordningen af 25. maj 2018.

Denne kategori omhandler bl.a.:

Navn, adresse, telefonnummer e-mail adresse, medlemsnummer, fødselsdato og handicapdistance.

Disse oplysninger registreres ved indmeldelse af hvert nyt medlem og slettes igen, når et medlem udtræder af VBK.

Oplysningerne opbevares på en sikker og ansvarlig måde af klubbens sekretær.

Når VBK anvender personoplysningerne, sker det med henblik på info. til medlemmerne samt til registrering hos Den Danske Billard Union i forbindelse med deltagelse i turneringer.


Vi håber, at du vil benytte dig af muligheden for at få en spændende fritidsbeskæftigelse, og vi vil bestræbe os på, at du føler dig velkommen iblandt os. Mød blot op på en normal spilledag, typisk hverdage mellem kl. 12:00 og 16:00, eller ring til en af nedennævnte for at aftale en første mødedag. 

Du kan også sende en mail til klubbens sekretær Ernst Kristensen på ernstbostedet@gmail.com

Formand

Hardy Bleibach

Tlf. 2424 5022

Kasserer

Margit Johansen

Tlf. 2684 7966

Turneringsleder

Johnny Errild

Tlf. 3033 7205