Stiager 6

3500 Værløse

   Forside

Der er mulighed for at få sin private kø opbevaret i et af klubbens skabe mod betaling af et depositum på 300 kr.

Priser og kontakt

Nye medlemmer tilbydes den første måned gratis, således at de har mulighed for at vurdere klubben og billardsporten.

Medlemskontingent 800 kr. årligt. For 14-17 årige 400 kr. årligt.

Man kan låne en kø af klubben, men de fleste foretrækker efter nogen tid at investere i sin egen kø og taske hertil.

Vi håber, at du vil benytte dig af muligheden for at få en spændende fritidsbeskæftigelse, og vi vil bestræbe os på, at du føler dig velkommen iblandt os. Mød blot op på en normal spilledag, eller ring til en af nedennævnte for at aftale en første mødedag.

Du kan også sende en mail til klubbens sekretær Ernst Kristensen på

ernstbostedet@gmail.com

Formand

Hardy Bleibach

Tlf. 2424 5022

Kasserer

Margit Johansen

Tlf. 2684 7966

Turneringsleder

Johnny Errild

Tlf. 3033 7205